Norsk Skipsmeglerforbund

Velkommen til Norsk Skipsmeglerforbund. Vi er en interesseorganisasjon for norske skipsmeglere. Vårt formål er å ivareta skipsmeglernes felles interesser, påvirke våre medlemmers rammevilkår og gi våre medlemmer nødvendig bistand ved behov. Norsk Skipsmeglerforbund ble stiftet 1. februar 1919.
Våre medlemmer er pålagt å følge de lover og regler som gjelder i forbundet. Dette bidrar til å sikre et visst nivå på de tjenester våre medlemmer tilbyr i markedet, etisk og praktisk.  Vi anbefaler at våre medlemmer brukes som forretningspartnere i Norge. Oversikt over våre medlemmer finner du i vår Medlemsdatabase.

Saleform

Norsk Skipsmeglerforbund har utviklet et Memorandum of Agreement for kjøp og salg av skip, Saleform. Dette er et av de mest brukte dokumenter innen kjøp og salg av skip. Dokumentet er tilgjengelig i elektronisk form eller i papirform. Les mer  

Skipsmeglerutdanning

Norsk Skipsmeglerforbund tilbyr utdanning innen skipsmegling og shipping. Forbundet er Distant Learning Centre for TutorShip i Norge. TutorShip er ansett som ett av de beste utdannelsesprogrammene innen shipping og er korrespondansebasert. Les mer

Quality Standard

FONASBA har utarbeidet en global kvalitetsstandard, som alle skipsmeglere og shippingvirksomheter kan slutte seg til. FONASBA Quality Standard er nå tilgjengelig i Norge gjennom Norsk Skipsmeglerforbund. Les mer