Medlemsnytt

Posted February 10, 2020Comments are off | Arrangementer

Faglig godt Trondheim seminar 2020

Vel 60 deltagere var påmeldt Trondheim seminaret 30-31. januar.

Første økt fredag morgen var hos Sintef Ocean, der vi fikk en presentasjon av Havvind, aquakultur og autonomiske skip. Videre en omvisning i testlaboratoriene, en nysgjerrig forsamling av skipsmeglere stilte spørsmål og deltok aktivt.

Andre økt gikk på certepartier og sjørett. Magne Anderssen og Benedicte Haavik Urrang gikk igjennom NSF`s  eget SALEFORM og deretter  Gencon cp og revisjonen som er gjort i Gencon. 

Til slutt gjennomgang av noen sjø-retts-saker hvor deltagerne fikk delta underveis noe som skaper engasjement og god læring.

På kvelden fulgte middag og sosialt samvær. Et vellykket seminar på Raddisson Blu Royal Viking.

 

Share this page

Tags: