24.12.12
forbundsnyttmedlemsnytt

Aktuelt fra Presidenten

Kjære venner,

Forbundet er opptatt av rekruttering og videreutdanning, og vi ser i dag få alternativer som er bedre enn Tutorship. Dette er et glimerende verktøy til å styrke utdanningen av nye skipsmeglere, og heve kompetansen til de som allerede er meglere. FONASBA har også satt utdanning på dagsorden med nyopprettet styremedlem med ansvar for utdanning. Jeg tror vi alle skal ta på alvor behovet for rekruttering og videreutdanning av nye meglere og agenter, og jeg oppfordrer flere av våre medlemmer til å benytte seg av Tutorship.

Noe av det mest spennende Forbundet jobber med er en god ansvarsforsikringsløsning gjennom ITIC for små og mellomstore medlemsfirmaer samt utvikling av ”general terms and conditions” for våre medlemmer. Flere av de største medlemsfirmaene har i dag slik forsikring gjennom ITIC, men vi ønsker nå å tilby dette også til mindre bedrifter til en overkommelig pris. Mer informasjon om dette vil komme neste halvår.

Vi tilbyr FONASBA Quality Standard til våre medlemmer, men dette programmet har dessverre ikke hatt samme suksess som i våre naboland. Jeg oppfordrer alle våre medlemmer til å søke om denne standarden, og ytterligere informasjon finnes på shipbroker.no.

EUs State Aid Guidelines (SAG) er en viktig sak Forbundet har jobbet med de siste årene. SAG danner rammeverket som den norske rederibeskatningen og nettolønnsordningen er bygget på. I februar i år innledet EU en revisjonsprosess av disse retningslinjene. Ved forrige revisjon i 2008 tok Fornyings- og administrasjonsdepartementet til orde for at disse rammebetingelsene skulle avvikles eller innskrenkes. Hele den maritime næringen i Norge har vært opptatt av denne saken. Det var derfor svært gledelig å kunne konstatere at svaret fra den norske regjeringen tidligere i år var i tråd med det næringen har arbeidet for, og at regjerningen anbefaler å opprettholde dagens ordninger.

Forbundet har i løpet av året blitt kontaktet av flere medlemmer vedrørende problemer knyttet til losing. I første rekke er det problemer med tilbringertjenesten for loser på grunn av at særavtalen for losbåtførere ble opphevet 1. januar i år. Situasjonen ble uholdbar og fikk store konsekvenser av økonomisk og arbeidsmessig art for rederier, agenter, meglere og kundene. Forbundets håndtering av dette overfor Kystverket har bidratt til at saken nå er løst. Ny tariffavtale mellom Kystverket og losbåtførerne ble undertegnet med virkning fra 1. juli i år.

Landsmøtet 2013 blir i Haugesund 26-28 april, der det blir anledning å ta med ledsager. Haugesundsforeningen og administrasjonen jobber med et meget bra opplegg, og jeg tror dette landsmøtet blir ett av de beste. Jeg håper mange vil stille på landsmøtet, spesielt flere yngre meglere!

Forbundet har tett og godt samarbeid med alle de lokale foreningene, og vi skal besøke de fleste lokalforeningene nå før jul. Jeg mener det er viktig at Forbundet er synlig og tilstede. Vi arbeider for å ivareta våre medlemmers interesser, og vi engasjerer oss i saker som angår våre medlemmer.

Jeg ønsker dere alle en riktig god og fredfull jul og håper på et bedre shipping år i 2013.

Thomas Macody Lund
Bergen, 1. desember 2012