23.10.12
forbundsnytt

TutorShip eksamen 2013

Datoene for eksamen i TutorShip i april 2013 er nå klare, og vil foregå i perioden 15 – 25 april 2013. Eksamenene avholdes over hele verden på samme dato og klokkeslett. I utgangspunktet avholdes alle eksamener i Oslo, men noen eksamener kan vurderes andre steder avhengig av antall studenter lokalt. Dette vil bli vurdert i begynnelsen av mars 2013.

Detaljert eksamensplan for 2013 finnes her.