05.01.16
forbundsnytt

Tutorship eksamen April

Her finner du oversikt over eksamens-dager for de respektive fag: Exam timetable April 16