Medlemsnytt

Posted August 10, 2017Comments are off | Møter

Nordisk Skipsmeglermøte i Oslo 7-8 September.

7-8. September Arrangerer Norsk Skipsmeglerforbund Nordisk Skipsmeglermøte i Oslo. Her møtes representanter fra forbundene i Danmark ,Finland, Sverige og Norge for bransjediskusjoner og oppdatering fra de respektive lands forbund. Fra Norsk Skipsmeglerforbund deltar president Jan Lothe, direktør Hans Nicolai Edbo og sekretær Britt Iuell Rogge.

read more

Posted October 4, 2016Comments are off | Utdanning

Fornyet kontrakt med ICS/Tutorship studier

Vi har i dag fornyet kontrakt med ICS om å være International Teaching Centre for Tutorship-utdanningen. Det vil således allikevel bli arrangert eksamen i våre lokaler i november !  Frist for påmelding til eksamen er onsdag 19 oktober. Fra Norsk Skipsmeglerforbund deltar president Jan Lothe, direktør Hans Nicolai Edbo og sekretær Britt Iuell Rogge.

read more