Medlemsnytt

Posted October 3, 2017Comments are off | Møter

Nordisk Skipsmeglermøte.

7-8. September arrangerte Forbundet Nordisk Skipsmeglermøte i Oslo.

Representanter fra Danmark, Finland og Sverige deltok.

Fra forbundet deltok administrasjonen og president Jan Lothe.

Nordisk samarbeid og aktuelle saker ble diskutert, bla ICS samarbeidet rundt Tutorship.

Forbundet i Sverige har sitt 100 år jubileum i mai 2019.

Fonsasba/Ecasba medlemskap ble tatt opp.

 

Share this page

Tags: