Ansatte

Arild J. Brune

Arild er konstituert daglig leder og direktør i Norsk Skipsmeglerforbund. Arild har over 30 års erfaring fra shipping, skipsmegling og befraktning. Arild tiltrådte i stillingen 15. februar 2014. Han er styremedlem i Martimt Forum og Short Sea Promotion Center. Arild er ansvarlig for den daglige driften av Forbundet og Skipsmeglernes Servicekontor.

Knut Frode Eriksen

Knut Frode er direktør i Norsk Skipsmeglerforbund. Han har vært ansatt siden 1. desember 1997 og overtok som direktør 1. september 2009. Knut Frode er er for tiden sykemeldt.

Britt Iuell Rogge

Britt er sekretær i Norsk Skipsmeglerforbund. Hun har vært ansatt siden 1. september 2009. Britt følger opp TutorShip prgrammet og hjelper Arild i det daglige arbeidet.