Oslo Skibsmeglerforening

Oslo Skibsmeglerforening

https://www.osloskipsmegler.no 

Om Oslo Skibsmeglerforening

Oslo Skibsmeglerforening ble stiftet i 1899. Foreningen har til formål å knytte Oslo Skipsmeglere sammen til ivaretagelse av felles interesser. Som medlemmer kan opptas både firmamedlemmer og personlige medlemmer.

Styret

Styret i Oslo Skibsmeglerforening:

Christian Steimler, Fearnleys AS, Formann

Henrik Ruus, Steem 1960 Shipbrokers AS, nestformann
Jens Cornelius Kolbjørnsen, Affinity Offshore AS, 

Erlend Nikolai Jensen, Clarksons Platou ASA, 

Morten Andreas Røine, Fearnleys AS, 

Sekretariat: Skipsmeglernes Servicekontor, Maiken Meyer, mobil: 45422899 email: mm@shipbroker.no 

 

Share this page