Oslo Skipsmeglerforening

Om oss

Oslo Skibsmeglerforening ble stiftet i 1899. Foreningen har til formål å knytte Oslo Skipsmeglere sammen til ivaretagelse av felles interesser. Som medlemmer kan opptas både firmamedlemmer og personlige medlemmer.

Gå til osmf.no

Styret

  • Formann: Jesper Hoppe (Viking Shipping Company AS)
  • Varaformann: Petter Dyring (Fearnley Offshore Supply AS)
  • Styremedlem: Andre Rostant (RS Platou ASA)
  • Styremedlem: Pål A. Bjørnestad (Inge Steensland AS)
  • Sekretær: Stein Georg Evensen