Hvorfor bli medlem

Norsk Skipsmeglerforbunds hovedmål er å fremme norske skipsmegleres interesser. Dette skal oppnåes gjennom økt satsning innen våre fire hovedarbeidsområder:

Næringspolitisk arbeid.

Faglig bistand.

Servicetjenester til medlemmer.

Informasjon og samfunnskontakt.

Våre medlemmer er pålagt å følge de lover og regler som gjelder i forbundet. Dette bidrar til å sikre et visst nivå på de tjenester våre medlemmer tilbyr i markedet, etisk og praktisk. Et medlemskap innebærer at Deres bedrift får rett til å benytte Norsk Skipsmeglerforbund’s logo i egen profilering, f.eks i annonser og på brevark, noe som vil kunne være av betydning for Deres eksterne markedsføring.

Norsk Skipsmeglerforbund deltar aktivt i ulike fora for å fremme medlemmenes felles interesser. Medlemsskap i Forbundet kan bidra til å sette fokus på problemer som angår Deres bedrift/virksomhet.

Ta kontakt med administrasjonen for nærmere informasjon.

© Norsk Skipsmeglerforbund ⎪ +47 22 33 02 00 ⎪ mail@shipbroker.noDisclaimerTil toppen