Søknad om Medlemskap

 

Submission Form
 • Under henvisning til opplysninger gitt nedenfor tillater vi oss å søke om medlemskap i Norsk Skipsmeglerforbund
 • BESTEMMELSER OM MEDLEMSKAP PKT. 1
 • BESTEMMELSER OM MEDLESKAP PKT. 2
 • BESTEMMELSER OM MEDLEMSKAP PKT. 3
 • (Besvares hvis kravene til Bestemmelser om medlemskap pkt. 1 ikke tilfredsstilles og
  unntaksbestemmelsene i pkt. 3 ønskes påberopt)

 • Dette søknadsskjemaet består av 3 sider. Ferdig utfylt og undertegnet skjema sendes
  sammen med firmaattest og vedtekter til Norsk Skipsmeglerforbund, Postboks 1895 Vika,
  0124 Oslo. Søknad om medlemskap vil deretter behandles i henhold til prosedyrer nedfelt i
  Norsk Skipsmeglerforbunds lover og vedtekter, og avgjøres av Hovedstyret i Norsk
  Skipsmeglerforbund.
  Hovedstyrets vurdering av og vedtak om denne søknaden om medlemskap er endelig
  dersom ikke annet fremkommer av vedtaket, og fordrer ingen begrunnelse.
  Vi forplikter oss til å etterkomme Norsk Skipsmeglerforbunds Lover og de i henhold til
  Lovenes fastsatte bestemmelser, statutter og vedtekter, samt å betale den av Landsmøtet /
  Årsmøtet bestemte kontingent / årsavgift.





© Norsk Skipsmeglerforbund ⎪ +47 22 33 02 00 ⎪ mail@shipbroker.noDisclaimerTil toppen