Mobitalk

 

Mobitalk er en nisjeleverandør med hovedvekt på rederier, skipsmeglere og underleverandører til den maritime bransjen i Norge.

Vår oppgave er å gi medlemmene i NSF fortrinn gjennom smarte, moderne og kostnadseffektive telekommunikasjons- løsninger.

Dette ønsker vi nå å belyse med en rekke tjenester forbeholdt medlemmene i NSF. For mer informasjon se www.mobitalk.no/nsf

Forbundet har inngått en svært gunstig avtale med Mobitalk og vi anbefaler våre medlemmer å benytte seg av denne.