Mobitalk

Mobitalk er et selskap som har spisset seg mot maritime kunder og selskapet leverer løsninger og abonnement til ca. 10 000 brukere i maritim sektor i dag. Alle kundene hos Mobitalk får Telenor dekning i Norge og utlandet. Mobitalk tilbyr også fastpris pakker tilpasset bruksmønsteret i hver enkelt bedrift.

Forbundet har innått en svært gunstig avtale for telefoni med Mobitalk og vi anbefaler våre medlemmer å benytte seg av denne avtalen. For nærmere detaljer om avtalen ta kontakt med Jonas Lisgård i Mobitalk på telefon 97658700 eller e-post jl(a)mobitalk.no eller kontakt Forbundets administrasjon.