Park Inn Hotel, Oslo

Forbundet har inngått avtale om spesialpris for overnatting på Park Inn Hotel, Oslo. Hotellets beliggenhet er meget sentral og adressen er Øvre Slottsgate 2 C, 0157 Oslo (se hotellets hjemmeside for kart). Avtaleprisen gjelder for alle ansatte i medlemsbedriftene, også på privatreiser, samt for gjester.

Priser og kundenummer, som må oppgies ved bestilling, kan fåes ved henvendelse til administrasjonen.

Bestilling av rom kan gjøres på følgende måter: