FONASBA Quality Standard

Bakgrunn

I flere år har medlemmene av FONASBA, dvs. de mange nasjonale forbund og foreninger, arbeidet for et system, som gjør det mulig å fremheve de selskaper som prioriterer kvalitet. Dette er sannsynligvis av størst betydning for havne- og klareringsagenter, mens f.eks. befraktings og kjøp- og salgsmeglere allerede er godt kjent av samarbeidspartnere og kunder.

På globalt plan er det utarbeidet en FONASBA Quality Standard, som alle skipsmeglere / shippingvirksomheter kan slutte seg til.

Flere maritime organisasjoner, som f.eks. INTERTANKO og BIMCO har allerede offentlig uttalt deres støtte til initiativet, og Lloyds har skrevet flere artikler om standarden, bl.a. en meget positiv leder.

Det er ikke en betingelse for medlemskap i Norsk Skipsmeglerforbund at medlemmene blir sertifisert, men Forbundet oppfordrer medlemmene til å bli sertifisert.

Markedsføring

Alle medlemsfirmaer, som blir sertifisert, kan bruke FONASBA Quality Standard logo på brevpapir, hjemmeside etc. og kan beskrive seg som FONASBA Quality Approved company.

Norsk Skipsmeglerforbund vil fremheve fordelene ved bruk av selskaper, som har fått tildelt FONASBA Quality Standard.

Norsk Skipsmeglerforbund vil publisere en liste på vår hjemmeside over medlemmer som har fått tildelt FONASBA Quality Standard, og disse selskapene vil også bli listet på FONASBA’s hjemmeside.

FONASBA vil årlig gi ut en liste over sertifiserte firmaer og distribuere listen til relevante parter.

Det er også mulig å få publisert at man har FONASBA Quality Standard i The Shipbrokers’ Register.

Beholde sertifiseringen

Selskaper som har fått tildelt FONASBA Quality Standard skal hvert år innen 15. september sende nødvendige papirer til Norsk Skipsmeglerforbund for evaluering. Norsk Skipsmeglerforbund bekrefter så at selskapet fortsatt kan benytte FONASBA Quality sertifisering. Hvis selskapet ikke overholder de fastsatte kriteriene kan Norsk Skipsmeglerforbund trekke tilbake sertifiseringen.