Pris for FONASBA Quality Standard

Selskaper som søker om og får godkjent FONASBA QUALITY STANDARD vil bli fakturert et sertifiseringsgebyr på 1.000,- kroner årlig.