Kurs

TutorShip programmet tilbyr totalt 16 ulike kurs, hvorav 5 er spesielt innrettet på skipsmegling. De andre kursene er bredere og tar blant annet opp sjørett, skipsfartsøkonomi & internasjonal handel, maritime forsikringer og intermodal transport & logistikk.

Gruppe 1:

Gruppe 2:

Gruppe 3: