Priser

Foundation Diploma

For Foundation Diploma er prisen 9.500,- kroner for begge fagene (inkludert registreringsgebyr).

Advanced Diploma

For Advanced Diploma er prisen 9.500,- kroner for begge fagene (inkludert registreringsgebyr).

Professional Qualifying Exam

For Professional Qualifying Exam er prisene:

Registreringsgebyr pr. år: 650,- kroner

Kurspris 4.500,- kroner per kurs.

Alle kurspriser inkluderer kursbok og veiledning.

Eksamensavgift

Påmelding frem til og med 15. november 2013:
Eksamensavgift: 650,- kroner pr. eksamen
Eksamensavgift for Foundation Diploma: 1.300,- kroner for begge kursene
Eksamensavgift for Advanced Diploma: 1.300,- kroner for begge kursene

Påmelding fra og med 16. november til og med 14. februar 2014:
Eksamensavgift: 800,- kroner pr. eksamen
Eksamensavgift for Foundation Diploma: 1.600,- kroner for begge kursene
Eksamensavgift for Advanced Diploma: 1.600,- kroner for begge kursene

Interesserte bes kontakte administrasjonen for nærmere informasjon og registreringsskjemaer.

Fritak fra kurs i PQE

Gebyr for  innvilget fritak for kurs i PQE er GBP 110,- per fritatt kurs.

Søknadsskjema for fritak sendes Norsk Skipsmeglerforbund. Faktura for fritak mottas fra ICS i London og betales direkte til ICS i London.

Påmeldingsfrister

For å ta eksamen i april 2014 gjelder følgende påmeldingsfrister:

Påmelding til kurs og eksamen: 14. februar 2014

Påmelding og studieoppstart kan skje fra 2. september 2013.

Påmeldingsskjemaer finner du her.

Vi anbefaler interesserte å komme i gang så snart som mulig!