Priser

Foundation Diploma

For Foundation Diploma er prisen 12.800,- kroner for begge fagene (inkludert registreringsgebyr).

Advanced Diploma

For Advanced Diploma er prisen 12.800,- kroner for begge fagene (inkludert registreringsgebyr).

Professional Qualifying Exam

For Professional Qualifying Exam er prisene: Registreringsgebyr pr. år: 750,- kroner

Kurspris 5.650,- kroner per kurs.

 

Alle kurspriser inkluderer kursbok og veiledning.

Eksamensavgift

Påmelding frem til og med 10. oktober 2014: Eksamensavgift: 600,- kroner pr. eksamen

Eksamensavgift for Foundation Diploma: 1.200,- kroner for begge kursene

Eksamensavgift for Advanced Diploma: 1.200,- kroner for begge kursene

Påmelding fra og med 11. oktober til og med 13. februar 2015: Eksamensavgift: 900,- kroner pr. eksamen

Eksamensavgift for Foundation Diploma: 1.800,- kroner for begge kursene

Eksamensavgift for Advanced Diploma: 1.800,- kroner for begge kursene.

Interesserte bes kontakte administrasjonen for nærmere informasjon og registreringsskjemaer.

Fritak fra kurs i PQE

Gebyr for  innvilget fritak for kurs i PQE er GBP 125,- per fritatt kurs.

Søknadsskjema for fritak sendes Norsk Skipsmeglerforbund. Faktura for fritak mottas fra ICS i London og betales direkte til ICS i London.

Påmeldingsfrister

For å ta eksamen i November 2014 gjelder følgende påmeldingsfrister:

Påmelding til kurs og eksamen: 10.oktober 2014 

For eksamen i April 2015 gjelder følgende påmeldingsfrister: Påmelding til kurs og eksamen: 13. februar 2015

Påmelding og studieoppstart kan skje fra 1. september 2014. Påmeldingsskjemaer finner du her.

Vi anbefaler interesserte å komme i gang så snart som mulig!