Studiemodeller

I TutorShip kan man velge mellom 3 studiemodeller:

Foundation Diploma

er en “basic” utdanning i shipping og består av 2 kurs – det obligatoriske kurset Introduction to Shipping og et valgfritt kurs fra gruppe 2 (les mer om gruppeinndelingen) som er spesialiseringskurset. For å få Foundation Diploma må man gå opp til og bestå eksamen i begge kursene samme året. Begge eksamener vurderes under ett. Kontakt Norsk Skipsmeglerforbund for nærmere detaljer om dette. De som har bestått eksamen i Foundation Diploma og etterpå ønsker å gå videre med Professional Qualifying Exam tar med seg de to kursene de allerede har bestått inn i Professional Qualifying Exam.

Advanced Diploma

er en studiemodell for de som allerede har grunnleggende kunnskap i shipping. Denne studiemodellen består av 2 kurs – det obligatoriske kurset Shipping Business og et valgfritt kurs fra gruppe 2 som er spesialiseringskurset. For å få Advanced Diploma må man gå opp til og bestå eksamen i begge kursene samme året. De som har bestått eksamen i Advanced Diploma og etterpå ønsker å gå videre med Professional Qualifying Exam vil få fritak for kurset “Introduction to Shipping” slik at man da trenger å ta kun 4 kurs for å få Professional Qualifying Exam. For nærmere detaljer kontakt Norsk Skipsmeglerforbund.

Professional Qualifying Exam

er den mest omfattende studiemodellen og består av 7 kurs. Dersom man velger Professional Qualifying Exam må studiet fullføres i løpet av 5 år etter man har registrert seg første gang.

Kravene for Professional Qualifying Exam er mer omfattende. For dette studiet kreves det at alle 4 kursene i gruppe 1 er bestått, pluss 3 valgfrie kurs i gruppe 2 .
Hvis man velger Professional Qualifying Exam, må man det første året gå opp til eksamen i minst 1 kurs.

Avhengig av tidligere utdanning (bachelor- eller mastergrad studier innen shipping) kan man søke om fritak for opptil 3 av de 7 kursene man må ta i denne modellen. Dette gjelder følgende kurs:

Introduction to Shipping

Legal Principles in Shipping Business

Economics of Sea Transport and International Trade

Logistics and Multi-modal Transport

Port and Terminal Management

Marine Insurance

Shipping Law

Shipping Finance

 

Relevant bransjepraksis av minst 24 måneders varighet kan gi fritak for kurset “Introduction to Shipping”.  Kontakt oss for nærmere detaljer om dette.

Ved å fullføre Professional Qualifying Exam er man kvalifisert til å søke medlemskap i Institute of Chartered Shipbrokers.

© Norsk Skipsmeglerforbund ⎪ +47 22 33 02 00 ⎪ mail@shipbroker.noDisclaimerTil toppen