Medlemsnytt

Posted September 25, 2018No comments | Uncategorized

Nordisk Skipsmegelermøte i Helsinki

Den 20.-21. september ble Nordisk Skipsmeglermøte avholdt i Helsinki. Fra forbundet deltok President Jan-Petter Slethaug, Julie Sara og Hans Nicolai Edbo. Landrapporter fra de 4 forskjellige landene ble gjennomgått og felles saker ble diskutert.

HNE

 

Share this page

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *