Medlemsnytt

Posted April 27, 2018Comments are off | Uncategorized

Trondheim Seminaret 2018.

Trondheim seminaret 2018.

Også kjent som Stjørdalseminaret ble arrangert på Royal Garden i Trondheim Fredag 2. februar. Arrangør var kystutvalget i  Norsk Skipsmeglerforbund sammen med forbundet.

Første del av seminaret var en studietur til SINTEF Ocean (Marintek). Her fikk deltagerne et foredrag over hva SINTEF Ocean arbeider med.

SINTEF Ocean er verdens nest største maritime forskningssenter og har omfattende kompetanse på marine konstruksjoner.

Forsknings direktør Bård Wathne Tveiten ga oss en gjennomgang av noen av prosjektene de er involvert i bla vindmølleparker, skipskonstruksjoner og oppdrettsanlegg.

Etterpå fikk vi en omvisning i laboratoriene.

Andre del av seminaret foregikk på hotellet, der Nordisk Skipsrederforening ved Magne Andersen, og Ola Granhus Mediås kjørte en seanse med FIOS terms, ansvar rundt dekkslast og gikk igjennom noen tidligere saker de hadde hatt oppe for retten. Til slutt hadde Geir Jerstad fra Norbroker en markeds oppdatering for shortsea. Et godt seminar med mye engasjement fra de 60 deltagerne som hadde kommet til Trondheim.

 

HNE

Share this page

Tags: