Medlemsnytt

Posted January 23, 2020Comments are off | Uncategorized

Trondheimseminaret 2020

Fredag 31.1 er det Trondheimseminar !

Første del foregår fra 10:00-12:00 på Sintef Ocean, her blir det fokus på havvind og potensialet i denne spennende næringen. Litt update på Ocean Space Center med mer og omvisning i laboratoriene.

Annen del foregår på Raddison Blu, fra 1300-16:00 med fagseminar og fokus på Gencon cp, Saleform og sjørettslige temaer i samarbeid Nordisk Skibsrederforening.

 

Vel møtt!

 

Share this page

Tags: