Medlemsnytt

Posted December 2, 2020Comments are off | Uncategorized

Viktige maritime seire i statsbudsjettet for 2021.

– FrP har kjempet for, og fått gjennomslag for, å trygge arbeidsplassene til norske sjøfolk. Det er vi naturligvis svært glade for. Dette gir tryggere rammevilkår og vil bidra til å lose den norske maritime klyngen gjennom krisen, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 lå det opprinnelig inne et kuttforslag på nesten 300 mill. kroner. Dette har FrP nå lykkes med å reversere. I tillegg styrkes ordningen med nesten 330 mill. kroner. Makstaket i tilskuddsmodellen fjernes for de første tre terminene av 2021. 

– FrP har sammen med hele opposisjonen gått imot regjeringens nettolønnskutt, lyttet til næringen og bidrar nå til å senke skuldrene langs hele kysten. Nettolønnsordningen er ett av de viktigste rammevilkårene for den maritime klyngen, sier Engan. 

I tillegg har FrP fått gjennomslag for viktige aktivitetsskapende tiltak for hele den maritime klyngen. 

– Vi har nå fått på plass viktige aktivitetsskapende krisetiltak, og en solid håndsrekning til verftene våre som har erfart svært vanskelig tider etter pandemiutbruddet i mars. Dette er tiltak som vi er svært glade for at nå faller på plass, sier Engan. 

Ordningen for kondemnering av skip i nærskipsfarten utvides til å også omfatte offshoreskip. Det er avsatt 150 mill. kroner til en slik ordning. Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og FrP innebærer også en utvidelse av byggelånsordningen i GIEK, til også å omfatte forskuddsgarantier på inntil 50 pst. 

– Vi vil gi honnør til FrP som har stått på og kjempet for viktige gjennomslag for den norske maritime klyngen. Totalt sett vil dette gi viktige og positive impulser inn i 2021, sier Engan. 

https://www.maritimt-forum.no/sentralt/nyheter/2020/frp-med-viktige-maritime-seire-i-statsbudsjettet-for-2021
Share this page

Tags: