Tidsplan 2020

Tidsplan 2020

The 2020 Exam timetable to help you organise your study. 2020-eksamenstabellen for å hjelpe deg med å organisere studien din.

På grunn av COVID-19 kan det bli endringer i denne eksamensplanen. Instituttet overvåker kontinuerlig situasjonen rundt Koronaviruset da helsen til studenter og veiledere er viktigst. Instituttet har som mål å minimere forstyrrelsene og unngå å utsette eksamener for lenge med hensyn til studentene.

Dersom det ikke blir mulig å avholde eksamenene som planlagt vil det bli satt opp eksamensdatoer i juli-august hvor det er mulig. Det vil foregå bare en eksamensøkt i hvert lokale.

MonthDayTimeExam Subject
May11th09.30hrs - 12.30hrsLogistics and Multi-Modal Transport
May11th13.30hrs - 16.30hrsLiner Trades
May12th09.30hrs - 12.30hrsIntroduction to Shipping
May12th13.30hrs - 16.30hrsShipping Business
May13th09.30hrs - 12.30hrsEconomics of Sea Transport and International Trade
May13th13.30hrs - 16.30hrsDry Cargo Chartering
May14th09.30hrs - 12.30hrsShip Sale & Purchase
May14th13.30hrs - 16.30hrsLegal Principles in Shipping Business
May18th09.30hrs - 12.30hrsOffshore Support Industry
May18th13.30hrs - 16.30hrsPort Agency
May19th09.30hrs - 12.30hrsShip Operations and Management
May19th13.30hrs - 16.30hrsTanker Chartering
May20th09.30hrs - 12.30hrsShipping Finance
May20th13.30hrs - 16.30hrsPort and Terminal Management
May21st09.30hrs - 12.30hrsShipping Law
May21st13.30hrs - 16.30hrsMarine Insurance

Reminder! When taking the Foudation Diploma or the Advanced Dimploma you must take both exams with 1 year from registration. Both exams are taken at the same time. If you are studying the Professional Qualifying Exam all subject exams (up to 7 dependant on past accreditations) must be taken within 5 years from course registration. Påminnelse! Når du tar Foudation Diploma eller Advanced Dimploma må du ta begge eksamenene med 1 år etter registrering. Begge eksamenene tas samtidig. Hvis du studerer faglig kvalifiserende eksamen, må alle fageksaminer (opptil 7 avhengig av tidligere akkrediteringer) tas innen 5 år fra kursregistreringen.

Where to take your examinations

Please click here to see the list if Examination Centres around the world.

Share this page