Haugesund Skipsmeglerforening

Haugesund Skipsmeglerforening

 

Om Haugesund Skipsmeglerforening

Haugesund Skipsmeglerforening ble stiftet 4.juni 1948. I dag består foreningen av 11 medlemsbedrifter.

Forenings formål er å knytte Haugesunds skipsmeglere sammen til varetagelse av felles interesser.

 

Styret

Formann: Kjell Ivar Rein, R.G. Hagland AS
Styremedlem: Bjørn Ødegaard, Arriva Shipping AS
Styremedlem: Bjørgulf Lea Jr. Uno Offshore AS

 

Share this page