Medlemsnytt

Posted April 26, 2023Comments are off | Uncategorized

Save The Dates 2023 : Møter og arrangementer

Generalforsamling ble avholdt 16. mars. 2023
Ole Hjertaker fra SFL Corporation holdt foredrag og tradisjonell skipskost ble servert etter møtet.

Styret planlegger en turnering med paddletennis den 15. juni 2023 i Oslo

Høstmøtet blir torsdag 28. september 2023

Julemiddagen blir torsdag 30. november 2023

Share this page

Tags: