Tidsplan 2020

Tidsplan 2020

The 2020 Exam timetable to help you organise your study. 2020-eksamenstabellen for å hjelpe deg med å organisere studien din.

På grunn av COVID-19 kan det bli endringer i denne eksamensplanen. Instituttet overvåker kontinuerlig situasjonen rundt Koronaviruset da helsen til studenter og veiledere er viktigst. Instituttet har som mål å minimere forstyrrelsene og unngå å utsette eksamener for lenge med hensyn til studentene.

Dersom det ikke blir mulig å avholde eksamenene som planlagt vil det bli satt opp eksamensdatoer i juli-august hvor det er mulig. Det vil foregå bare en eksamensøkt i hvert lokale.

MonthDayTimeExam Subject
May11th09.30hrs - 12.30hrsLogistics and Multi-Modal Transport
May11th13.30hrs - 16.30hrsLiner Trades
May12th09.30hrs - 12.30hrsIntroduction to Shipping
May12th13.30hrs - 16.30hrsShipping Business
May13th09.30hrs - 12.30hrsEconomics of Sea Transport and International Trade
May13th13.30hrs - 16.30hrsDry Cargo Chartering
May14th09.30hrs - 12.30hrsShip Sale & Purchase
May14th13.30hrs - 16.30hrsLegal Principles in Shipping Business
May18th09.30hrs - 12.30hrsOffshore Support Industry
May18th13.30hrs - 16.30hrsPort Agency
May19th09.30hrs - 12.30hrsShip Operations and Management
May19th13.30hrs - 16.30hrsTanker Chartering
May20th09.30hrs - 12.30hrsShipping Finance
May20th13.30hrs - 16.30hrsPort and Terminal Management
May21st09.30hrs - 12.30hrsShipping Law
May21st13.30hrs - 16.30hrsMarine Insurance

Reminder! When taking the Foundation Diploma or the Advanced Dimploma you must take both exams with 1 year from registration. Both exams are taken at the same time. If you are studying the Professional Qualifying Exam all subject exams (up to 7 dependant on past accreditations) must be taken within 5 years from course registration. Påminnelse! Når du tar Foudation Diploma eller Advanced Dimploma må du ta begge eksamenene med 1 år etter registrering. Begge eksamenene tas samtidig. Hvis du studerer faglig kvalifiserende eksamen, må alle fageksaminer (opptil 7 avhengig av tidligere akkrediteringer) tas innen 5 år fra kursregistreringen.

Where to take your examinations

Please click here to see the list if Examination Centres around the world.

Key Dates & Deadlines 2019/20

EventDeadline
May 2019 exam results published22nd August 2019
Deadline for post examination review (May 2019 exams)6th September 2019
Deadline for Back to School discount25th September 2019
Final deadline for registration (November 2019 Exams)21st October 2019
Deadline for deferment, exam centre or subject changes (November 2019 exams)28th October 2019
November 2019 exams18th - 28th November 2019
Deadline to request exceptional exam centres (May 2020 exams)10th February 2020
November 2019 exam results published27th February 2020
Deadline for post examination review (November 2019 exams)19th March 2020
Final deadline for registration (May 2020 Exams)6th April 2020
Spring PREP (May 2020 exams)2nd - 5th April 2020
Deadline for deferment, exam centre or subject changes (May 2020 exams)20th April 2020
May 2020 exams11th - 21st May 2020
May 2020 exam results published20th August 2020
Share this page