TutorShip Foundation Diploma

TutorShip Studie Modeller

I TutorShip kan man velge mellom 3 studiemodeller.

1. Foundation Diploma

Foundation Diploma er en “basic” utdanning i shipping og består av 2 kurs – det obligatoriske kurset Introduction to Shipping og et valgfritt kurs fra gruppe 2 (les mer om gruppeinndelingen) som er spesialiseringskurset. For å få Foundation Diploma må man gå opp til og bestå eksamen i begge kursene samme året. Begge eksamener vurderes under ett. Kontakt Norsk Skipsmeglerforbund for nærmere detaljer om dette. De som har bestått eksamen i Foundation Diploma og etterpå ønsker å gå videre med Professional Qualifying Exam tar med seg de to kursene de allerede har bestått inn i Professional Qualifying Exam.

Share this page